AssuradeurenAssurantiënAdministratieve diensten
Klachten

Klachten

Wij willen je altijd goed en snel van dienst zijn. Toch kan het een keer voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. We stellen het op prijs als je dit aan ons laat weten. Dan zoeken samen naar een oplossing.

Je klacht kun je indienen door onderstaand formulier volledig in te vullen of een brief te sturen naar: Melching, Postbus 523, 9200 AM Drachten.

Naam

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mail

Wat is je klacht?

De ingevulde gegevens worden alléén gebruikt voor de afhandeling van de klacht.


De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kan je met je klacht terecht bij het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid)

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 070 – 333 8 999
website: www.kifid.nl