Disclaimer

Melching en/of haar gelieerde ondernemingen

Toegang tot en het gebruik van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met deze disclaimer.

Deze website geeft informatie over producten en de diensten van Melching. Wij besteden er veel tijd en zorg aan om u de meest actuele, juiste en betrouwbare informatie te geven. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Geen aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website. Ook geven wij geen garantie voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar, langs elektronische weg, aangeboden diensten.

Gebruik website

Melching verstrekt met deze website alleen informatie over (financiële) producten en diensten die door Melching worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid worden.

Welke wetten en regels gelden?

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Meer informatie vindt u in onze klachtenregeling https://melching.nl/contact/klachten/