AssuradeurenAssurantiënAdministratieve diensten

Uitleg polisblad

Op het polisblad van jouw verzekering staan verschilllende partijen en termen vermeld waar je als klant mee te maken kunt krijgen. Hieronder leggen wij de belangrijkste termen voor je uit, wat je kan helpen begrijpen hoe jouw verzekering in elkaar steekt en wat de rol van Melching (het volmachtbedrijf) en je eigen adviseur is.

1. Polis
2. Verzekeringsadviseur
3. Polisvoorwaarden
4. Clausules
5. Gevolmachtigde / assuradeur
6. Maatschappij / verzekeraar
Schade-expert
Schadebehandelaar
Acceptant

 

 


 1. Polis

Document (op papier of digitaal) waarop terug te vinden is, waarvoor en hoe je verzekerd bent en voor welke bedragen. Daarnaast staat er op welke polisvoorwaarden gelden en uiteraard de premie die je moet betalen.


2. Verzekeringsadviseur

Jouw eigen adviseur waar je je verzekering hebt afgesloten. Zijn logo staat meestal bovenaan het polisblad. Hij kent je, weet welke risico’s jij loopt en weet daarom het beste wat je wel of niet nodig hebt op het gebied van verzekeren.

Zie ook: Adressenlijst Adviseurs voor een overzicht van alle bij Melching aangesloten adviseurs en hun contactgegevens.


3. Polisvoorwaarden

De beruchte kleine lettertjes. Tegenwoordig zijn ze niet meer zo klein en geven ze keurig aan wat de voorwaarden van de verzekering zijn. Op het polisblad staan ze weergegeven als nummers die verwijzen naar de voor jou van toepassing zijnde versie.

Op deze pagina tref je de voorwaarden aan van de verzekeraars waarmee wij werken.


4. Clausules

Een aanvulling op de polisvoorwaarden waaruit een beperking of uitbreiding blijkt. Bijvoorbeeld als je je auto langer tegen nieuwwaarde wilt verzekeren, dan normaal gesproken in de polisvoorwaarden staat opgenomen, zal de verzekeraar dat met een clausule op de polis aangeven.
Op het polisblad staan ze weergegeven als nummers, deze nummers komen terug op de vervolgbladen van je polis.


5. De gevolmachtigde (de assuradeur)

Het bedrijf – in dit geval Melching – dat namens de verzekeraar de polis opmaakt en de schades afhandelt. De meeste volmachtbedrijven handelen voor meerdere verzekeraars. Het grote voordeel voor jou is dat wij samen met jouw adviseur sneller kunnen schakelen. Denk hierbij aan maatwerk, snelle polisafgifte en vooral sneller en betrokken hulp bij schade.


6. Maatschappij (de verzekeraar)

Het bedrijf dat de premie ontvangt en er voor zorgt dat je bij schade (denk aan brand, aanrijding of aansprakelijkheid) geholpen wordt. Dat kan door een uitkering, schadeloosstelling of hulp in natura.


Schade-expert

Deskundige die onafhankelijk vaststelt wat en hoe groot de schade is die je eventueel hebt geleden. Deze deskundige betaalt niets uit maar brengt verslag uit aan de verzekeraar of het volmachtbedrijf, zodat deze de schade kan beoordelen en afhandelen.


Schadebehandelaar

Ervaren medewerkers van een verzekeraar, volmachtbedrijf of advieskantoor, die je begeleiden bij schade. De schadebehandelaars van een verzekeraar of volmachtbedrijf zullen daarnaast bij dekking overgaan tot betalen van de schade.


Acceptant

Medewerkers van een verzekeraar of volmachtbedrijf die beoordelen of zij het risico accepteren en tegen welke dekking en premie zij dit kunnen verzekeren.